Stand:03-2016

 1. 1 Generalităţi

 1. Aceste Condiţii se aplică tuturor tranzacţiilor între GGM Balkan OOD (Vânzător) şi cumpărători ai produselor ggmgastro prin GGM Balkan OOD’S web shop sau direct prin contact cu GGM Balkan OOD (telefon, email, fax sau întâlniri personale). Alte condiţii între vânzător şi cumpărător, care nu au fost agreate în scris nu constituie parte componentă a contractului.
 2. Pentru a înlătura aceste condiţii, este necesar că vânzătorul şi cumpărătorul să agreeze aceasta în scris. Ofertele noastre pot fi supuse unor modificări de formă, culoare și / sau greutate. Din când în când, este posibil să nu fie disponibile o anumită cantitate sau un anumit produs.
 3. Vânzătorul poate să determine în mod independent dacă trebuie completat un contract între vânzător şi cumpărător. Pentru a înlătura aceste condiţii , este necesar ca vânzătorul şi cumpărătorul să agreeze aceasta înscris..
 4. Vânzătorul este obligat să îndeplinească contractul în timp de două săptămâni, dacă termenii contractuai sunt îndepliniţi în întregime. Vânzătorul poate să determine în mod independent dacă trebuie completat un contract între vânzător şi cumpărător . Expedierea de mărfuri către cumpărător , înseamnă că a fost îndeplinit contractul..
 5. O cumpărare este deschisă şapte (7) zile cu condiţia ca ambalajul şi mărfurile nu sunt avariate şi că ambalajul şi mărfurile sunt în aceeaşi stare ca şi la primire (nefolosit). Cumpărătorul suportă costurile de returnare către lagărul nostru central în Weiner Park 16, 48607 Ochtrup, Germania.
 6. Un produs care a fost comandat de la furnizor în numele clientului, poate fi anulat sau returnat în timpul a şapte (7) zile de garanţie a returului.
  Cu toate acestea, 30% din preţ (care este echivalent cu costul managementului de inventar etc.) va fi exclus de la restituire.
 7. Cumpărătorul are datoria de a investiga. Examinarea de confidenţialitateînseamnă că cumpărătorul trebuie să verifice marfa pentru orice daune externe (a se vedea mai multe despre acest lucru în conformitate cu secţiunea § 4) şi că bunurile sunt în conformitate cu bunurile pe care cumpărătorul le-a comandat. Cumpărătorul este obligat să examineze cu atenție produsul, caz în care obligația de cumpărător este aceea de a compara numărul produsului livrat cu numărul produsului indicat în confirmarea comenzii. În cazul în care numărul produsului nu poate fi examinat, , acest lucru trebuie imediat comunicat GGM Balkan OOD pentru asistenţă suplimentară. În cazul în care numărul de produse ale produselor livrate nu corespunde cu numărul de produse ale produselor indicate în confirmarea comenzii, clientul trebuie să notifice imediat, fără întârziere, GGM Balkan OOD.În cazul în care cumpărătorul nu îndeplinește condiția examinării menționată mai sus , cumpărătorul poate pierde returnarea produsului sau alte compensații, cum ar fi o compensație pentru defectare și reparații.

Top

 1. 2 Preț și plată

 1. Nici unul dintre prețurile indicate în magazinul nostru online nu include taxa statutară pe valoarea adăugată de 20 la sută. Aceasta se adaugă ulterior. Toate prețurile sunt „exclusiv TVA”, adică din condițiile de afaceri Plovdiv, inclusiv ambalaj și excluzând toate costurile de transport excepționale, precum și orice cheltuieli de plată la livrare.
 2. Plata de către client poate fi făcută ca plată în avans, în numerar la livrare sau la colectarea mărfii de către client. Comenzile din străinătate sunt procesate numai contra plății în avans. În cazul unor cazuri speciale de livrare clientul trebuie să plătească supliment la prețul produsului.
 3. Reţineți că taxe vamale (de exemplu. pentru livrăricătre ţări non europene) pot apărea, şi că acestea nu sunt incluse în preţul mărfii sau în costurile de livrare. În plus, rețineți că TVA-ul de import poate fi colectat de către autoritățile din țara în cauză.
 4. Costurile de instalare şi montaj nu sunt incluse în preţ.
 5. Atunci când este vorba de o livrare pe insule sau zone foarte îndepărtate, ne rezervăm dreptul , pentru fiecare caz specific, de a recalcula eventuale taxe suplimentare.Până la plata oricărei taxe suplimentare posibile, comanda nu va fi considerată ca fiind plătită integral.
 6. Dacă un client dorește să înlocuiască / instaleze sistemul de 230 volți într-un produs care are sistemul de 400-volți, cumpărătorul suportă costurile de instalare.
 7. Vă rugăm să reţineţi, de asemenea, că pentru bunuri non-standard care sunt exclusiv la comandă pentru client, în cazul în care clientul se retrage din contractul de cumpărare, 30% din suma totală netă este păstrată de GGM Balkan OOD pentru a compensa cheltuielile.
 8. preplata:
Plata anticipată este făcută prin transfer bancar , PayPal sau card de credit. Atunci când comandați cu plata în avans, veți primi prin e-mail o confirmare a comenzii generată automat, indicând detaliile bancare și numărul comenzii. Vă rugăm să indicați acest număr de ordine, împreună cu prenumele/numele și numărul de ordine ca referință în transferul bancar. Reţineţi că, în funcţie de săptămână și de timpul de transmisie ale fiecărei bănci, o plată poate dura până la 1-5 zile. Comanda dvs. poate fi procesată numai după ce plata a fost primită. Vă rugăm să rețineți că o taxă suplimentară de 50,0 de euro va fi plătită de către cumpărător pentru fiecare zi de întârziere care este cauzată de către cumpărător.
 9. Colectare la livrare:
Colectările la livrare sunt plătite în general în numerar curierului sau agentului de expediere (furnizor). Sunteţi obligat să plătiţi un avans de 30% din valoarea totală pentru a începe procesul de comandă şi să plătiţi alte 70% curierului sau expeditorului (asiguraţi-vă că oferiţi suma exactă de plată, deoarece curierii (furnizori) în general nu pot da rest!).
 10. Colectare de către client:
Clientul preia bunurile la sediul GGM OOD Balkan în Bul. Sankt Peterburg 131, 4000 Plovdiv, Bulgaria. Plata trebuie să fie efectuată prin transfer bancar.

Top

 1. 3 Livrare

 1. Pentru că trebuie să ne continuăm livrarea angajamentul nostru prevede că cumpărătorul este disponibil pentru livrareîn toate privinţele şi îşi îndeplineşte documentareala care s-a angajat , precum şi că vânzătorul asigură o livrarea simplă și comodă.
  
În cazul în care cumpărătorul se angajează să nu îndeplinească reglementările navale în vigoare sau termenii și condițiile noastre, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă suplimentară.
 2. În plus, avem dreptul de reținere a plăţii, și de solicitare a unei compensații suplimentare pentru daunele suportate.
 3. Întreruperile de livrare şi serviciu cauzate de forţă majoră şi evenimentele neprevăzute care nu depind de noi, cum ar fi împiedicarea sau facerea imposibilă a livrării , în special, greve, căderi, acţiuni guvernamentale, întârziere în furnizarea componentelor / produselor etc.
  și care astfel împiedică, de asemenea, furnizorii sau subcontractanții noștri să ne livreze nouă, ne va da dreptulla prelungirea perioadei de livrare cu caracter obligatoriu cu până la douăsprezece săptămâni. În cazul în care livrarea întârziată durează mai mult de douăsprezece săptămâni,clientul are dreptul să anuleze contractul.

  Vă rugăm să reţineţi că, în nici un caz, nu ne asumăm responsabilitatea pentru cazul că personalul expeditorului de mărfuri sau cel al cumpărătorului / transportă marfa la altă locaţie.
 4. Nu ne asumăm nici o responsabilitate sau prejudicii, daune datorate pierderii de venituri, întreruperea de afaceri, daune ale terţelor părţi (şi daune dincolo de controlul nostru), datorate unei livrări întârziate.
 5. Cumpărătorul are datoria de a investiga. Examinarea de confidenţialitateînseamnă că cumpărătorul trebuie să verifice marfa pentru orice daune externe (a se vedea mai multe despre acest lucru în conformitate cu secţiunea § 4) şi că bunurile sunt în conformitate cu bunurile pe care cumpărătorul le-a comandat. Cumpărătorul este obligat să examineze cu atenție produsul, caz în care obligația de cumpărător este aceea de a compara numărul produsului livrat cu numărul produsului indicat în confirmarea comenzii. În cazul în care numărul produsului nu poate fi examinat, , acest lucru trebuie imediat comunicat GGM Balkan OOD pentru asistenţă suplimentară. În cazul în care numărulde produseale produselor livrate nu corespunde cu numărul de produse ale produselor indicate în confirmarea comenzii clientul trebuie să notifice imediat, fără întârziere, GGM Balkan OOD. În cazul în care cumpărătorul preia de obicei mărfurile fără ca sondajul menționat anterior să fi fost efectuat, , cumpărătorii pot pierde dreptul cu privire la returnarea produsului sau alte compensații, cum ar fi compensația pentru analiza de defectare și reparații.
 6. Cumpărătorul trebuie să verifice piesele lipsă, piesele lipsă trebuie raportate către noi în timpul următoarei zile lucrătoare . Dacă în următoarea zi lucrătoare este o sărbătoare, atunci în prima zi lucrătoare după sărbătoare.

Top

 1. 4 Livrare

 1. Ne asumăm responsabilitatea, împreună cu agentul nostru de expediere , pentru daunele cauzate în timpul transportului. Rețineți că, în cazul în care cumpărătorul deviază de la metoda de livrare, nu suntem responsabili pentru daunele de livrare. Mărfurile deteriorate se raportează direct către operatorul de transport înainte de a semna confirmarea de livrare. În cazul în care cumpărătorul semnează nota de consemnare, sau un alt document prezentat de către expeditor, nici o plângere cu privire la daune de transport ale mărfurilor nu mai poate fi adresată către GGM Balkan OOD.
  Notă: Înainte de a semna nota de consemnare, mărfurile trebuie să fie examinate cu atenție de către cumpărător. Nota de consemnare și ambalajul trebuie păstrate pentru eventuala inspecție. Mărfurile nu trebuie să fie transportate mai departe, până când nu s-a făcut inspecția de către expeditor sau de noi. Numele nostru şinumele expeditorului trebuie să fie trecute pe nota de consemnare/factură.
 2. Inspecţia mărfurilor livrate
  Ca şi client al GGM Balkan OOD, conform condițiilor noastre, aveți obligația de a examina bunurile/produsele livrate. Prin urmare, trebuie să se examineze bunurile/produsele livrate pentru orice daune externe înainte de a se semna nota de consemnare. Dacă alegeţi să nu se examineze produsele/bunurile livrate nu aveți dreptul de a solicita despăgubiri de orice formă.
 3. Procedați după cum urmează:
1.Examinaţi cu atenţie ambalajul cu privire la deteriorări/daune, dacă vedeţi orice daune, acestea trebuie să fie constatate în nota de livrare şi cereţi companiei de livrare să ia înapoi bunurile. Examinaţi cu atenţie ambalajul cu privire la deteriorări/daune, dacă vedeţi orice daune, acestea trebuie să fie constatate în nota de livrare; cereţi companiei de livrare să ia înapoi bunurile.
2. Produsele trebuie să fie despachetate și inspectate cu grijă cel mai târziu în cea de-a doua zi lucrătoare de la primire și orice daune trebuie adresate imediat și direct vânzătorului. 

Paragraful 1. se iau indiferent dacă societatea de livrare dorește să accelereze procedura.

Nu ne asumăm nici o responsabilitatesau prejudicii, daunedatorate pierderii de venituri, întreruperea de afaceri, daune ale terţelor părţi (şi daune dincolo de controlul nostru), datorate unei livrări întârziate.

Top

 1. 5 Asamblare, planificare și instalare

 1. În cadrul activităților noastre obișnuite nu întreprindem asamblarea și instalarea produselor noastre.
 2. Echipamentul cumpărat de la GGM Balkan OOD trebuie să fie asamblat și/sau conectat de specialiști. Factura specialistului pentru ansamblare și/sau lucrări de conectare trebuie să fie păstrată pentru perioada de garanție deoarece acest lucru este decisiv pentru cererea de garanție a clienților.
 3. La începutul asamblării, toate lucrările de construcţie trebuie să fi avansate, astfel încât asamblarea să poată fi efectuată fără impedimente. Clientul trebuie să furnizeze energie electrică, apă, încălzire, iluminare și camere care pot fi încuiate pentru a stoca elementele livrate și instrumentele furnizate pentru a efectua ansamblarea.
 4. Clientul trebuie să-și procure asistenții și echipamentul necesar pentru a ridica și transporta obiecte grele.
  În cazul în care deschiderile din clădirile sunt prea mici pentru a livra produsele, orice costuri care rezultă, în special, pentru extinderea deschiderii sau demontarea pieselor și a lucrărilor suplimentare sau timpi de așteptare, va fi plătit suplimentar de către clientul GGM Balkan OOD.
 5. Zidiri,tencuieli, vopsiri, tâmplărie, lucrări de instalare și conexiune electrică nu sunt incluse în oferte. În cazul în care vânzătorul conectează echipamentul, toate conexiunile necesare de apă , electricitate și gaz la locul de instalare trebuie să se desfășoare până la intrările respective ale echipamentului.

Top

 1. 6 Transfer de risc

 1. Riscul mărfurilor trece la cumpărător, imediat după ce el/ea este în posesia bunurilor/produselor.

Top

 1. 7 Garanţie

 1. Cumpărătorul beneficiază de o garanție de doisprezece (12)luni, pe piesele de schimb pentru bunurile achiziţionate de GGM Balkan OOD. Garanția nu se aplică în cazul mărfurilor care nu sunt cumpărate în mod direct sau indirect de la GGM Gastro Balkan ODD. Un produs este în garanție în cazul în care nu s-a convenit altfel între GGM OOD Balcanic și cumpărător. Bunuri de consumşi bunuri fragile (sticlă, piatră, etc.) sau gaz, tuburi, indiferent dacă acestea sunt vândute împreună cu alte bunuri sau separat, nu beneficiază de niciogaranţie.
 2. Garanţia se aplică în cazul în care produsul este menţinut conform uzului, , utilizarea este normală şi nu este supraîncărcat. Uzareaşi deteriorarea uzuală (învechirea) nu sunt acoperite de garanţie.

Garanția pe piese de schimb înseamnă că piesele deteriorate vor fi înlocuitecupiese noi. Este la latitudinea GGM Balkan OOD de a evalua în mod independent dacă o piesă de schimb este deteriorată. GGM Balkan OOD decide în mod independent cum ar trebui soluţionată eroarea.

Garanția se aplică numai defecțiunilor tehnice sau mecanice, nu și pentru a regla și a seta funcțiile , setările, ecranele , etc. ale produsului sau acțiuni similare.
 3. Garanţia se aplică în cazul în care produsul este menţinut conform uzului, , utilizarea este normală şi nu este supraîncărcat. Uzareaşi deteriorarea uzuală (învechirea) nu sunt acoperite de garanţie.

Garanția pe piese de schimb înseamnă că piesele deteriorate vor fi înlocuitecupiese noi. Este la latitudinea GGM Balkan OOD de a evalua în mod independent dacă o piesă de schimb este deteriorată. GGM Balkan OOD decide în mod independent cum ar trebui soluţionată eroarea.

Garanția se aplică numai defecțiunilor tehnice sau mecanice, nu și pentru a regla și a seta funcțiile , setările, ecranele , etc. ale produsului sau acțiuni similare.
 4. Costurile pentru forța de muncă nu vor fi plătite dacă acestea apar în legătură cu o piesă de schimb care urmează să fie instalată din cauza unei cereri de garanție.

Garanția pe piese de schimb nu dă dreptul la despăgubiri pentru pierderi indirecte, cheltuieli sau pagube (de exemplu, venituri, întreruperea de afaceri, prejudiciul unei a treia părți).
 5. Clientul trebuie să verifice personal, împreună cu un profesionist în cazul în care un asemenea profesionist ar trebui angajat pentru instalarea unui produs, că a fost efectuată asamblarea si instalarea unui produs. Instrucțiuni de asamblare incorecte nu ne obligă la compensarea oricărordaune suferite.

Cererile de garanție sunt valabile numai pentru cumpărător și nu sunt transmisibile.

GGM Balkan ODD decide dacă mărfurile ar trebui să fie reparate la faţa locului, dacă se preia
  ​ bunul înapoi pentru reparaţii sau dacă se vor înlocui bunurile. Numai în ultimul caz este posibilă anularea achiziției.
 6. Toate imaginile folosite pentru a fi prezentate în magazinul online sunt doar exemple de fotografii. Ele nu sunt reproduse corect în fiecare caz, servind numai pentru ilustrare. În special, culoarea poate induce în eroare din cauza ecranului pe care îl utilizați.

GGM Balkan ODD​ nu este responsabil pentru daunele care rezultă în compensaţia pentru daune,
  ​pierderea de venituri, întreruperea afacerii, daune terţe părţi (şi daune dincolo de controlul nostru), ca rezultat al unei daune de garanţie.
 7. Garanție-full service
Garanția-full-servicese aplică mărfurilor cumpărate de către GGM Balkan OOD cu garanție full-service. Garanția-full service este validă pe un an (1) de zile.
  Garanția nu se aplică în cazul mărfurilor care nu sunt umpărate în mod direct sau indirect, de către GGM Balkan ODD, dacă o marfă nu mai este în garanție, sau dacă s-a convenit altfel între GGM ​Balkan ODD și cumpărător. Bunurile de consum şi bunurile fragile (sticlă, piatră, etc.) sau tuburile de gaz, indiferent dacă acestea sunt vândute împreună cu alte bunuri sauseparat, nu beneficiază de nici ogaranţie.
 8. Garanţia se aplică în cazul în care produsul este menţinut conform uzului, , utilizarea este normală şi nu este supraîncărcat. Uzarea şi deteriorarea uzualeă (învechirea) nu sunt acoperite de garanţie.
  Garanția full-service înseamnă că daunele sunt evaluate de Gastro Balkan OOD ca fiind daune acoperite de garanţia reglementată de Gastro Balkan OOD. Este la latitudinea GGM Balkan OOD de a evalua în mod independentdacă un produs este sau nu „garantat“. GGM Balkan OOD decide în mod independent cum ar trebui soluţionată o defecțiune.
  
Garanția se aplică numai defecțiunilor tehnice sau mecanice, nu și pentru a regla și a seta funcțiile , setările, ecranele produsului, etc. sau pentru alte acțiuni similare.
 9. Defecțiunile descoperite (defecte sau lipsuri) se raportează imediat,fără impedimente , către GGM BalkanOOD (de preferinţă prin formularul nostru online). În caz contrar se va pierde garanția. Este responsabilitatea cumpărătorului de a aduce dovada plângerii .
 10. Oabatere de la această condiţie invalidează posibilitatea de a ne face răspunzatori pentru orice daune posibile.
 11. Dacă unprodus cumparat de la GGM Balkan OOD necesită instalarea, aceasta este permis să se facă doar de către un tehnician certificat. Prin urmare, cumpărătorul trebuie să prezinte factura cu privire la instalare, emisă de către tehnicianul autorizat pentru GGM Balkan OOD, pentru a valida garanția. Suspectarea de fraudă va fi prezentată poliţiei.
 12. Dacă este necesar, GGM Balkan OOD va cere cumpărătorului să depaneze produsul utilizând un tehnician certificat. Dacă se dovedește că dauna nu a fost o „daună de garanţie”, clientul trebuie să plătească depanarea. Suportăm costul pentru instalarea componentelor defecte numai atunci când dauna este dovedită a fi un „daună de garanție”. GGM Balkan OOD suportă doar costul pentru muncă și pentru piesa de schimb, orice alt cost cum ar fi costul de transport pentru tehnician, alte mașini sau materiale necesare pentru a efectua reparația va fi plătit de către cumpărător. O depanare sau alte acţiuni efectuate de un tehnician fără măsurile noastre aprobate nu va fi rambursată de GGM Balkan OOD. 

Garanția full-service nu dă dreptul la despăgubiri pentru pierderi indirecte, ori cheltuieli sau pagube indirecte (de exemplu, venituri, întreruperea de afaceri, prejudiciul adus unei a treia părți).

  Clientul trebuie să verifice personal, împreună cu un profesionist în cazul în care un asemenea profesionist ar trebui angajat pentru instalarea unui produs, că a fost efectuată asamblarea și instalarea unui produs. Instrucțiunile de asamblare incorecte nu ne obligă la compensarea oricărordaune suferite.

Cererile de garanție sunt valabile numai pentru cumpărător și nu sunt transmisibile.
 13. GGM Balkan ODD decide dacă mărfurile ar trebui să fie reparate la faţa locului, dacă se preia
  ​ bunul înapoi pentru reparaţii sau dacă se vor înlocui bunurile. Numai în ultimul caz este posibilă anularea achiziției.

Toate imaginile folosite pentru a fi prezentate în magazinul online sunt doar exemple de fotografii. Ele nu sunt reproduse corect în fiecare caz, servind numai pentru ilustrare. În special, culoarea poate induce în eroare din cauza ecranului pe care îl utilizați.

GGM Balkan ODD nu este responsabil pentru daunele care rezultă în compensaţie pentru daune,
  ​pierderea de venituri, întreruperea afacerii, daune terţe părţi (şi daune dincolo de controlul nostru), ca rezultat al unei daune de garanţie.

Top

 1. 8 Limitarea responsabilităţii juridice

 1. Nu suntem răspunzători pentru obligaţiile contractuale imateriale şi daune corporale şi de sănătate provocate la încărcarea şi descărcarea produselor noastre şi de utilizarea produselor noastre.

Top

 1. 9 Rezervarea titlului de proprietate

 1. Ne rezervam dreptul asupra mărfurilor până la plata integrală a datoriei ce rezultă din toate operațiunile efectuate. Următoarele condiții se aplică pe perioada de rezervare a titlului de proprietate:

  Clientul este obligat să se ocupe de bunuri cu atenția cuvenită. În cazul în care sunt necesare lucrări de întreținere și de inspecție, clientul va efectua aceste lucrări în mod periodic și pe propria cheltuială.
 2. Ne rezervam dreptul asupra mărfurilor până la plata integrală a datoriei ce rezultă din toate operațiunile efectuate. Următoarele condiții se aplică pe perioada de rezervare a titlului de proprietate:

  Clientul este obligat să se ocupe de bunuri cu atenția cuvenită. În cazul în care sunt necesare lucrări de întreținere și de inspecție, clientul va efectua aceste lucrări în mod periodic și pe propria cheltuială.
 3. Clientul ne va informa imediat cu privire la orice modificare a proprietarului sau orice modificări ale biroului companiei.
 4. În cazul în care comportamentul clientului constituie o încălcare a acordului, în special în cazul lipsei plăţii sau încălcării drepturilor stabilite anterior sau într-unul din punctele stipulate în condiţiile noastre generale, avem dreptul de a ne retrage din acord și de a solicita returnarea mărfurilor.
 5. Atunci când mărfurile sunt prelucrate cu elemente care nu ne aparțin, vom dobândi dreptul de proprietate comună a articolului proporțional cu valoarea articolelor livrate de către noi. Același lucru se aplică în cazul în care mărfurile sunt amestecate cu alte elemente ce aparțin unor terțe părți.
 6. Ne rezervăm în mod expres dreptul de proprietate și drepturile de autor asupra estimărilor de costuri, asupra desenelor și a altor documente de ofertă. Clientul nu poate permite părților terțe să acceseze aceste documente. Toate documentele ne vor fi returnate la cererea noastră.

Top

 1. 10 înregistrare client, cont client

 1. Clientul trebuie să se înregistreze pe GGM gastro și să stabilească un cont de client, pentru a putea face achiziții de la magazinul online GGM Gastro. În mod alternativ, un client poate face, de asemenea, o achiziție unică fără a se înregistra.
 2. Imediat după finalizarea procesului de înregistrare, GGM Balkan OOD trimite clientului un e-mail cu informațiile specificate de client la adresa de e-mail indicată de către client în timpul înregistrării.
 3. Clientul trebuie să se asigure că aceștia pot avea acces la contul de e -mail specificat și că primirea mesajelor e-mail de la GGM OOD Balkan în ceea ce privește procesarea comenzilor nu este exclusă din cauza setărilor de redirecționare, închidere sau a filtrului de spam din contul de e-mail sau din cauză că are contul de e-mail plin. Clientul trebuie să protejeze parola sa de client împotriva utilizării abuzive de către terți și să nu divulge această parolă către terțe părți.

Top

 1. 11 Confidenţialitate, securitate& date personale

 1. Atunci când ne plasaţi o comandă declaraţi datele dvs. personale, cum ar fi numele, adresa și numărul de telefon. În legătură cu înregistrarea şi comenzile dumneavoastră sunteti de acord cu faptul că vom stoca şi utiliza informaţiile dumneavoastră în afacerea noastră pentru ca aceasta să-şi îndeplinească angajamentul nostru către dumneavoastră. De asemenea vom salva toată comunicaţia avută cu dvs. prin intermediul e-mailului, pentrua vă oferi acel serviciu la care vă aşteptaţi de la noi.

Nu vom dezvălui informaţiile dumneavoastră personale către terţe părţi. Dacă doriţi buletinul nostru informativ, vă vomtrimite informaţii şi oferte de produse prin e-mail. Acest lucru poate fi anulat cu uşurinţă prin intermediul contului de client sau prin contactarea noastră. În conformitate cu Actul de Confidenţialitate, aveţi dreptul să primiţi acele informaţii despre dvs. pe care noi le-am stocat. În cazul în care sunt incorecte, incomplete sau irelevante, puteţi solicitaca informaţiile să fie corectate sau şterse.

Top

 1. 12 Cookie-uri

 1. Un cookie este un fişier text care este trimis de la un site la un computer, unde este stocat fie în memorie (cookie-uri de sesiune) sau ca fişier text (cookie-uri pe bază de text). Cookie-urile sunt folosite pentru a stoca informațiile de logare și coșul dvs. de cumpărături în timpul navigării online. În cazul în care browser-ul dvs. este setat să nu accepte cookie-uri, nu veţi putea să faceţi comenzi pe site-ul nostru. Puteți schimba cu ușurință acest lucru în setările din browser-ul dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți că nu folosim cookie-uri pentru a stoca informații personale despre dumneavoastră.

Top

 1. 13 Dispoziţii finale

 1. Acestor condiţii li se aplică legea bulgară. Nu se aplică prevederile Convenţiei ONU (CISG). Instanța competentă este Judecătoria din Plovdiv.
 2. Dacă una din prevederile acestor termeni devine nulă in totalitate sau în parte, valabilitatea dispozițiilor rămase nu va fi afectată. Prevederea nulă în totalitate sau parțial se înlocuiește cu o dispoziție a cărei rezultat va fi același.

Top