Általános Szerződési Feltételek

Stand:03-2016

 1. 1 Általános rész

 1. A jelen Kikötések a GGM Balkan OOD (Eladó) és a ggmgastro termékek vásárlói között a GGM Balkan OOD webshopjában vagy a GGM Balkan OOD céggel (telefonon, e-mailben, faxon vagy személyes találkozással) létesített közvetlen kapcsolat révén létrejött minden vásárlásra vonatkoznak. Az eladó és a vevő között írásban nem rögzített egyéb feltételek nem képezik részét semminemű szerződésnek.
 2. A jelen feltételek mellőzéséhez szükséges, hogy az eladó és a vevő írásban rögzítsék egyezségüket. Kínálatunk formában, színben és/vagy súlyban változhat. Egyes termékekből időnként hiány léphet fel vagy nem kaphatók.
 3. Az eladó önállóan határozhatja meg, hogy az eladó és a vevő között szerződést kell-e készíteni.A jelen feltételek mellőzéséhez szükséges, hogy az eladó és a vevő írásban rögzítsék egyezségüket.
 4. Az eladó köteles két héten belül teljesíteni a szerződést, amennyiben a szerződéses feltételek maradéktalanul teljesülnek. Az eladó önállóan határozhatja meg, hogy az eladó és a vevő között szerződést kell-e készíteni.Az áruknak a vevőhöz történt kézbesítése azt jelenti, hogy a szerződés teljesült.
 5. A hét (7) napos nyitott vásárlás azzal a feltétellel alkalmazható, hogy a csomagolás és az áruk nem sérültek, és a csomagolás és az áruk olyan (használatlan) állapotban vannak, mint átvételkor.A vevő viseli a Weiner Park 16, D-48607 Ochtrup, Németország cím alatt levő központi raktárunkba történő visszaküldés költségeit.
 6. A vevő nevében a szállítótól megrendelt termék lemondható vagy visszaküldhető a hét (7) napos visszaküldési garancia alatt.
  A vételár 30%-a (amely megfelel a készletgazdálkodás stb. költségének) azonban levonásra kerül a visszatérített összegből.
 7. Εντούτοις, 30% της τιμής (που αναλογεί στο κόστος της διαχείρισης αποθεμάτων κλπ.) αποκλείεται από την επιστροφή χρημάτων.
 8. Vevő kötelessége a kivizsgálás.A bizalmi vizsgálat azt jelenti, hogy a vevő köteles megvizsgálni, hogy az árukon külső sérülés jelei láthatók-e (bővebben lásd a 4. részben), és az áruk megfelelnek-e a vevő által megrendelt áruknak.A vevő köteles körültekintően megvizsgálni a terméket, amelynek során a vevő összehasonlítja a leszállított termék gyártási számát a megrendelés-visszaigazoláson szereplő gyártási számmal. Ha a termék gyári száma nem vizsgálható meg, akkor azonnal értesítse a GGM Balkan OOD céget további támogatás érdekében. Ha a leszállított termék gyártási száma nem egyezik a megrendelés-visszaigazoláson szereplő gyártási számmal, akkor a vevő köteles haladéktalanul értesíteni a GGM Balkan OOD céget.Ha a vevő nem végzi el a fent említett vizsgálatot, akkor elveszítheti a termék visszaküldésére vagy egyéb – például meghibásodás és javítás miatti – kártérítésre való jogosultságát.

Top

 1. 2 Ár és fizetés

 1. Az online üzletünkben feltüntetett árak egyike sem tartalmazza a jogszabály szerinti 20 százalékos forgalmi adót; ez utólag kerül hozzáadásra. Minden ár „áfa nélküli”, azaz a plovdivi telephelyi ár, amely tartalmazza a csomagolást, de nem tartalmazza a kivételes szállítási költségeket és az esetleges utánvétel költségeit
 2. A vevő által történő fizetés lehet előrefizetés, utánvétel vagy a vevő által történő átvételkor. A külföldről történő megrendelések csak előrefizetés ellenében kerülnek feldolgozásra. Speciális kézbesítés esetében a vevőnek ezt a termék ára felett kell megfizetnie.
 3. Vegye figyelembe, hogy amennyiben vámot kell fizetni (pl. nem európai országokba történő szállítás esetén), ezeket nem tartalmazzák az árucikkek árai, sem a szállítási költség. Vegye figyelembe továbbá, hogy az illető ország hatóságai import áfát vethetnek ki.
 4. A telepítés és az összeszerelés költségeit az ár nem tartalmazza.
 5. Amikor a szállítás szigetekre vagy távoli területekre történik, akkor fenntartjuk a jogot az adott esettől függően esetleges felár felszámítására.Amíg az esetleges felár kifizetése nem történik meg, addig a megrendelés nem tekinthető teljes mértékben kifizetettnek.
 6. Ha a vevő 230 voltos rendszert kíván beszereltetni, illetve ilyenre kívánja cseréltetni a 400 voltos rendszerű terméket, akkor a vevő viseli a szerelés költségeit.
 7. Vegye figyelembe továbbá, hogy nem sorozatgyártású termékek esetében, amelyek kizárólag egyedi megrendelésre készülnek, a GGM Balkan OOD a nettó végösszeg 30%-át visszatartja a költségek fedezésére, amennyiben a vevő eláll a vételi szerződéstől.
 8. Vegye figyelembe továbbá, hogy nem sorozatgyártású termékek esetében, amelyek kizárólag egyedi megrendelésre készülnek, a GGM Balkan OOD a nettó végösszeg 30%-át visszatartja a költségek fedezésére, amennyiben a vevő eláll a vételi szerződéstől.
 9. Utánvételes fizetés:
Az utánvételes fizetés általában készpénzben történik a futárnak vagy a szállítmányozó (szállító) megbízottjának. Köteles a teljes rendelési érték 30%-ának megfelelő előleget fizetni a rendelés feldolgozásának megkezdése érdekében, míg a további 70%-ot a futárnak vagy a szállítmányozónak (ügyeljen rá, hogy a megfelelő összeget adja át, mert a futárok (szállítók) általában nem rendelkeznek váltópénzzel!).
 10. Vevő által történő átvétel:
A vevő az árukat a GGM Balkan OOD telephelyén veszi át: Sankt Peterburg 131, 4000 Plovdiv, Bulgária. A fizetést banki átutalással kell rendezni.

Top

 1. 3 Kézbesítés

 1. Ahhoz, hogy kézbesítési kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tehessünk, szükséges, hogy a vevő minden tekintetben rendelkezésre álljon a kézbesítésre, és eleget tegyen dokumentálási kötelezettségének, valamint az eladó gondoskodjon arról, hogy a kézbesítés könnyen teljesíthető legyen.
  
Ha a vevő nem tesz eleget a mindenkori szállítási rendelkezéseknek vagy kikötéseinknek és feltételeinknek, akkor fenntartjuk a jogot pótdíj követelésére.
 2. Ezenfelül fenntartjuk a jogot a fizetés visszatartására és további kártérítés követelésére a felmerült károkért.
 3. A vis maior és a tőlünk független, előre nem látható események miatt bekövetkező kézbesítési és szolgáltatás-leállások – mint pl. kézbesítési akadályoztatás vagy annak ellehetetlenülése sztrájkok, leállások, állami intézkedések, alkatrész-/termék-ellátás késedelme stb. miatt,
  és amelyek beszállítóinkat vagy alvállalkozóinkat akadályozzák a részünkre történő teljesítésben – feljogosítanak bennünket a szerződéses szállítási határidő legfeljebb tizenkét héttel történő meghosszabbítására.Amennyiben a kézbesítés akadályoztatása tizenkét hétnél hosszabb ideig fennáll, a vevő jogosult elállni a szerződéstől.

  Vegye figyelembe továbbá, hogy semmi esetre sem vagyunk felelősek azért, ha a szállítmányozó vagy a vevő személyzete az árukat más helyszínre viszi/szállítja.
 4. Λάβετε υπόψη ότι σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε οιαδήποτε ευθύνη για την περίπτωση που η μεταφορική εταιρεία ή το προσωπικό του πελάτη μεταφέρει / τα αγαθά σε άλλο μέρος.
 5. Nem terhel bennünket felelősség a késedelmes kézbesítéséből eredő sérülésért, károkért, elmaradt haszonért, üzletmenet megszakadásáért, harmadik fél káráért (és rajtunk kívül álló okok miatt bekövetkező kárért).
 6. Vevő kötelessége a kivizsgálás.A bizalmi vizsgálat azt jelenti, hogy a vevő köteles megvizsgálni, hogy az áruk mentesek-e külső sérülésektől (bővebben lásd a 4. részben), és hogy az áruk megfelelnek-e a vevő által megrendelt áruknak.A fentiek értelmében a vevő köteles körültekintően megvizsgálni a terméket, amelynek során vevő összehasonlítja a leszállított termék gyártási számát a megrendelés-visszaigazolásban szereplő gyártási számmal. Ha a termék gyári száma nem vizsgálható meg, akkor azonnal értesítse a GGM Balkan OOD céget további támogatás érdekében. Ha a leszállított termék gyártási száma nem egyezik a megrendelés-visszaigazoláson szereplő gyártási számmal, akkor a vevő köteles haladéktalanul értesíteni a GGM Balkan OOD céget.Ha a vevő elmulasztja az áruk fent említett vizsgálatát, akkor elveszítheti a termék visszaküldésének jogát vagy egyéb kártérítés – például a meghibásodásért és javításért járó kártérítés – jogát.
 7. A vevő köteles ellenőrizni az esetlegesen hiányzó alkatrészeket, és a hiányzó alkatrészeket részünkre a következő munkanapon jelenteni kell. Ha a következő munkanap ünnepnap, akkor az ünnepet követő első munkanapon.

Top

 1. 4 Kézbesítéskor fennálló sérülés

 1. Az általunk megbízott szállítmányozóval együttesen felelősséget vállalunk a szállítás során bekövetkező károkért.Vegye figyelembe, hogy nem vállalunk felelősséget a szállítás során bekövetkező károkért, ha a vevő eltér a szállítási módtól.A sérült árukat közvetlenül a szállítónak kell jelenteni a kézbesítési igazolás aláírása előtt.Ha a vevő aláírja a szállítólevelet vagy a szállító által bemutatott más dokumentumot, akkor a GGM Balkan OOD nem fogadja el az áruk szállítás során bekövetkező sérülésével kapcsolatos reklamációt.
 2. Megjegyzés: A vevő köteles alaposan megvizsgálni az árukat, mielőtt aláírja a szállítólevelet. A szállítólevelet és a csomagolást meg kell őrizni egy esetleges felülvizsgálat céljára. Az árukat nem szabad továbbszállítani, amíg a szállítmányozó vagy vállalatunk el nem végzi a felülvizsgálatát. Nevünknek és a szállítmányozó nevének szerepelnie kell a szállítólevélen/számlán.
 3. Kézbesített áruk vizsgálata
  A GGM Balkan OOD vevőjeként a feltételeink értelmében Önnek kötelessége a kézbesített áruk/termékek átvizsgálása. Ezért a szállítólevél aláírása előtt át kell vizsgálnia a kézbesített árukat/termékeket esetleges külső sérülésekre. Amennyiben úgy dönt, hogy a kézbesített árukat/termékeket nem vizsgálja át, akkor mindennemű kártérítésre való jogát elveszíti.
 4. Az alábbiakat tegye:
1. Alaposan vizsgálja át a csomagoláson levő esetleges sérüléseket/károsodást, és ha bármilyen károsodást észlel, akkor ezt a szállítólevélen rögzíteni kell, és a szállító cégtől kérni kell az áruk visszavitelét.
2. Az átvételtől számított következő munkanapig ki kell csomagolni a termékeket és alaposan át kell vizsgálni, és az esetleges károsodásokat azonnal jelenteni kell az eladó felé. 

Az 1. bekezdést kell figyelembe venni attól függetlenül, hogy a szállító cég fel akarja-e gyorsítani az eljárást.

Nem terhel bennünket felelősség a sérült árukból eredő károkért, felelősségért, elmaradt haszonért, üzletmenet megszakadásáért, harmadik fél káráért (és rajtunk kívül álló okok miatt bekövetkező kárért).

Top

 1. 5 Összeszerelés, tervezés és telepítés

 1. Alaptevékenységünk nem tartalmazza a termékeink összeszerelését vagy telepítését.
 2. A GGM Balkan OOD cégtől vásárolt berendezések összeszerelését és/vagy bekötését szakembernek kell végeznie. A szakembernek erről az összeszerelésről és/vagy bekötésről szóló számláját a garancia-időszak alatt meg kell őrizni, mivel a garanciális igényeknél döntő.
 3. Az összeszerelés megkezdésekor minden kivitelezési munkának olyan készültségben kell lennie, hogy az összeszerelés akadálytalanul elvégezhető legyen. A vevőnek biztosítania kell áramot, vizet, fűtést, világítást és zárható helyiségeket a leszállított áruk tárolásához, valamint az összeszerelés elvégzéséhez szükséges szerszámokat.
 4. A vevőnek kell gondoskodnia segéderőről és a nehéz cikkek emeléséhez és mozgatásához szükséges berendezésekről.
 5. Ha az épület nyílásai túl kicsik a termékek leszállításához, akkor minden ebből eredő költséget, különösen a nyílások megnagyobbításának vagy a berendezések szétszerelésének költségeit és a többletmunkadíjat vagy várakozási időt a GGM Balkan OOD vevőjének kell fizetnie.
 6. Kőművesmunka, vakolás, festés, szőnyegezés, telepítés és villamos bekötés nem képezi az ajánlat részét. Ha az eladó végzi a berendezések bekötését, akkor a telepítéshez szükséges minden szükséges víz-, áram- és gáz-csatlakozást a berendezéshez kell vezetni.
 7. +

Top

 1. 6 Kockázat átszállása

 1. Az áruk kockázata azonnal átszáll a vevőre, miután az áruk/termékek birtokában vannak.

Top

 1. 7 Szavatosság

 1. A vevő tizenkét (12) hónap pótalkatrész-garanciát kap a GGM Balkan OOD-től vásárolt árukra.A garancia nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket nem közvetlenül vagy közvetett módon a GGM Gastro Balkan OOD-től vásároltak. A termékre nem vonatkozik a garancia, ha más megállapodás jön létre a GGM Balkan OOD és a vevő között. A fogyasztási javakra és törékeny árukra (üveg, kő stb.) vagy gázcsövekre nem vonatkozik garancia, akár már árukkal együtt, akár külön kerültek megvételre.
 2. A vevő tizenkét (12) hónap pótalkatrész-garanciát kap a GGM Balkan OOD-től vásárolt árukra.A garancia nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket nem közvetlenül vagy közvetett módon a GGM Gastro Balkan OOD-től vásároltak. A termékre nem vonatkozik a garancia, ha más megállapodás jön létre a GGM Balkan OOD és a vevő között. A fogyasztási javakra és törékeny árukra (üveg, kő stb.) vagy gázcsövekre nem vonatkozik garancia, akár már árukkal együtt, akár külön kerültek megvételre.
 3. A felismert károsodásokat (töréseket és hibákat) haladéktalanul jelenteni kell a GGM Balkan OOD felé (lehetőleg az online űrlapunkon keresztül). Egyébként a garanciális igények elveszhetnek. A vevő felelőssége a panaszának bizonyítása.

Ettől a feltételtől való eltérés érvényteleníti az esetleges károkért való felelősségünket.
  Ha a GGM Balkan OOD-től vásárolt termékben alkatrészt kell cserélni, akkor ezt csak szakképzett szerelő végezheti. Ezért a garancia érvényesítéséhez a vevőnek be kell mutatnia a hivatalos szerelő által kiállított számlát a GGM Balkan OOD részére. A csalásokat jelentjük a rendőrségnek.

Szükség esetén a GGM Balkan OOD megkéri a vevőt szakképzett szerelővel történő hibakeresésre. A vevő viseli a szakképzett szerelő által végzett hibakeresés és minden szerelési munka költségét.A jóváhagyott intézkedéseink nélkül elvégzett hibakeresést vagy technikus által elvégzett más intézkedést a GGM Balkan OOD nem téríti meg
 4. A garanciális igény keretében cserélt alkatrész munkadíja nem kerül kifizetésre.

A pótalkatrész-garancia nem ad jogot a közvetett veszteségekért, károk költségeiért (például bevétel, üzletmenet megszakadása, harmadik fél kárai) fizetett kártérítésre.
 5. A vevőnek kell megvizsgálnia, a termék telepítésére szerződtetett szakemberrel együtt, a termék összeszerelését és telepítését.A helytelen összeszerelési utasítások nem köteleznek bennünket a felmerült károk megtérítésére.

A garanciális igények csak a vevőre vonatkoznak, azok nem átruházhatók.

A GGM Balkan OOD dönti el, hogy az áruk a helyszínen javíthatók, vagy visszaszállítandók
  ​ javításra, vagy pedig cseréljük az árukat. Csak az utóbbi esetben van lehetőség a vásárlástól való elállásra.
 6. Az online üzletben a bemutatásra használt képek csupán példaként szolgálnak. Nem minden esetben hű ábrázolások, csupán illusztrációként szolgálnak.Különösen a szín lehet félrevezető a felhasznált képernyő miatt.

A GGM Balkan OOD-t nem terheli kártérítési felelősség a károkért,
  ​elmaradt haszonért, üzletmenet megszakadásáért, harmadik fél káráért (és rajtunk kívül álló okok miatt bekövetkező kárért), a garanciális károk eredményeképpen.
 7. Teljes körű szervizt nyújtó garancia
A teljes körű szervizt nyújtó garancia a GGM Balkan OOD által a teljes körű szervizzel értékesített árukra vonatkozik.A teljes körű szervizt nyújtó garancia egy (1) évre szól.
  A garancia nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket nem közvetlenül vagy közvetett módon a GGM Gastro Balkan OOD-től vásároltak, a fogyóanyagok nem tartoznak a garancia körébe, ha egyéb megállapodás nem jött létre a GGM Balkan OOD és a vevő között. A fogyasztási javakra és törékeny árukra (üveg, kő stb.) vagy gázcsövekre nem vonatkozik garancia, akár már árukkal együtt, akár külön kerültek megvételre.
 8. A garancia akkor érvényes, ha a termék a szokásos, normál használatban működik és nincs túlterhelve.A normál kopásra és elhasználódásra nem vonatkozik garancia.
  A teljes körű szervizt nyújtó garancia azt jelenti, hogy a kárt a Gastro Balkan OOD méri fel, hogy a garanciális kár a Gastro Balkan OOD felelősségi körébe tartozik-e. A GGM Balkan OOD önállóan méri fel, hogy adott alkatrész „garanciális meghibásodást” szenvedett-e. A GGM Balkan OOD önállóan dönti el a hiba orvoslását.
  
A garancia csak műszaki és mechanikai meghibásodásra vonatkozik, míg a termék beállítására és funkciók beállítására, beszabályozásra, kijelzőkre stb. és hasonló intézkedésekre nem.
 9. A felismert károsodásokat (töréseket és hibákat) haladéktalanul jelenteni kell a GGM Balkan OOD felé (lehetőleg az online űrlapunkon keresztül). Egyébként a garanciális igények elveszhetnek. A vevő felelőssége a panaszának bizonyítása.
 10. Ettől a feltételtől való eltérés érvényteleníti az esetleges károkért való felelősségünket.
 11. Ha a GGM Balkan OOD-től vásárolt termék telepítést igényel, akkor ezt csak szakképzett szerelő végezheti. Ezért a garancia érvényesítéséhez a vevőnek be kell mutatnia a hivatalos szerelő által kiállított számlát a GGM Balkan OOD részére. A csalásokat jelentjük a rendőrségnek.
 12. Szükség esetén a GGM Balkan OOD megkéri a vevőt szakképzett szerelővel történő hibakeresésre. Ha a károsodás nem „garanciális meghibásodás” volt, akkor a vevőnek kell fizetnie a hibakeresést. A meghibásodott alkatrész cseréjének költségét csak akkor viseljük, ha a károsodás „garanciális meghibásodás” volt. A GGM Balkan OOD csak a munkadíjat és a cserealkatrész díját viseli, míg minden más költséget, például a technikus utazási költségét, a javítás elvégzéséhez szükséges egyéb gépek vagy anyagok költségét a vevő fizeti. A jóváhagyott intézkedéseink nélkül elvégzett hibakeresést vagy technikus által elvégzett más intézkedést a GGM Balkan OOD nem téríti meg.

A teljes körű szervizt nyújtó garancia nem ad jogot a közvetett veszteségekért, károk költségeiért (például bevétel, üzletmenet megszakadása, harmadik fél kárai) fizetett kártérítésre.

  A vevőnek kell megvizsgálnia, a termék telepítésére szerződtetett szakemberrel együtt, a termék összeszerelését és telepítését.A helytelen összeszerelési utasítások nem köteleznek bennünket a felmerült károk megtérítésére.

A garanciális igények csak a vevőre vonatkoznak, azok nem átruházhatók.
 13. A GGM Balkan OOD dönti el, hogy az áruk a helyszínen javíthatók, vagy visszaszállítandók
  ​ javításra, vagy pedig cseréljük az árukat. Csak az utóbbi esetben van lehetőség a vásárlástól való elállásra.

Az online üzletben a bemutatásra használt képek csupán példaként szolgálnak. Nem minden esetben hű ábrázolások, csupán illusztrációként szolgálnak.Különösen a szín lehet félrevezető a felhasznált képernyő miatt.

A GGM Balkan OOD-t nem terheli kártérítési felelősség a károkért,
  ​elmaradt haszonért, üzletmenet megszakadásáért, harmadik fél káráért (és rajtunk kívül álló okok miatt bekövetkező kárért), a garanciális károk eredményeképpen.

Top

 1. 8 Felelősség korlátozása

 1. Nem vállalunk felelősséget nem anyagi jellegű szerződéses kötelezettségekből fakadó követelésekért, termékeinknek felrakodása és lerakodása során, valamint termékeink használata során keletkező sérülésekért és egészségkárosodásért.

Top

 1. 9 Tulajdonjog fenntartása

 1. Minden ügyletből származó tartozás teljes kiegyenlítéséig fenntartjuk az árukhoz fűződő tulajdonjogot. Az alábbi feltételek érvényesek a tulajdonjog-fenntartás időtartama alatt:

  A vevő köteles gondosan kezelni az árukat. Ha karbantartás és felülvizsgálat szükséges, akkor ezt a vevő köteles rendszeresen és a saját költségén elvégezni.
 2. A vevő azonnal köteles értesíteni bennünket harmadik félnek az árukhoz történő hozzáférése – például az áruk lefoglalása, valamint az áruk károsodása vagy megsemmisülése – esetén.
 3. A vevő azonnal köteles értesíteni bennünket, ha tulajdonosváltozás vagy a cég székhelyének változása következik be.
 4. Amennyiben a vevő magatartása szerződést sért, különösen fizetési elmaradás vagy a fent rögzített vagy a kikötéseinkben és feltételeinkben rögzített kötelezettségek elmulasztása esetén, akkor jogunk van elállni a szerződéstől és követelni az áruk visszaküldését.
 5. Ha az áruk nem a mi tulajdonunkat képező cikkekkel kerülnek feldolgozásra, akkor a termék közös tulajdonjogát az általunk szállított termékekkel arányosan szerezzük meg. Ugyanez érvényes, ha az áruk egyéb harmadik fél által gyártott cikkekkel keverednek.
 6. Kifejezetten fenntartjuk a tulajdonjogot és a szerzői jogot költségvetések, rajzok és egyéb ajánlati dokumentumok esetében. A vevő nem engedélyezheti harmadik fél hozzáférését ezekhez a dokumentumokhoz. Kérésünkre minden dokumentumot vissza kell juttatni hozzánk.

Top

 1. 10 evő regisztrációja, vevői fiók

 1. A vevőnek regisztrálnia kell a GGM Gastro oldalán, és létre kell hoznia egy vevői fiókot ahhoz, hogy vásárolhasson a GGM Gastro online üzletben. A vevő egyszeri vásárlást regisztrálás nélkül is végezhet.
 2. A regisztrációs folyamat befejezése után a GGM Balkan OOD azonnal e-mailt küld a megjelölt vevői adatokkal a vevő által a regisztráció során megadott e-mail címre.
 3. A vevőnek gondoskodnia kell arról, hogy hozzáférjen a megadott e-mail fiókhoz, és a GGM Balkan OOD által a megrendelés feldolgozásával kapcsolatosan küldött e-mail üzeneteket fogadása ne kerüljön kizárásra továbbítás, bezárás vagy az e-mail fiók spam-szűrőjének beállításai vagy megtelt e-mail fiók miatt. A vevő köteles vevői jelszavát harmadik fél általi visszaélések ellen megvédeni és ezt a jelszót nem adhatja ki harmadik félnek.

Top

 1. 11 Adatvédelem, biztonság és személyes adatok

 1. When you place an order with us you state your personal data such as name, address and telephone number. In connection with your registration and ordering you agree that we store and use your information in our business to fulfill our commitment to you. We also documents all the communication we have with you via e-mail, in order to provide the service that you expect from us.
 2. We will not disclose your personal information to third parties. If you want our newsletter, we will send you information and product offers to you via e-mail. This can be easily canceled via your customer account or by contacting us. According to the Privacy Act, you are entitled to have the information we have stored about you. If it is incorrect, incomplete or irrelevant, you can request that information be corrected or deleted.

Top

 1. 12 Cookie-k (sütik)

 1. A cookie (süti) olyan szöveges fájl, amelyet adott weboldal küld az Ön számítógépére, ahol az a memóriában (munkamenet cookie-k) vagy szöveges fájlként (szöveges cookie-k) tárolásra kerül. A cookie-k az Ön bejelentkezési adatainak és bevásárló kosarának tárolására szolgálnak, amíg weboldalunkon böngész. Ha böngészője úgy van beállítva, hogy nem fogad cookie-kat, akkor nem tud megrendelést feladni nálunk. Ezt egyszerűen módosíthatja a böngészője beállításaiban. Vegye figyelembe, hogy cookie-kat nem használunk az Ön személyes adatainak tárolására.

Top

 1. 13 Záró rendelkezések

 1. A jelen feltételekre bolgár​ jog irányadó. Esetünkre az ENSZ Konvenció (CISG) rendelkezése nem vonatkoznak. Az illetékes bíróság a plovdivi kerületi bíróság.
 2. Ha ezeknek a kikötéseknek bármely rendelkezése később érvénytelenné válna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az egészben vagy részben érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amelynek azonos gazdasági eredményei lesznek.

Top