1. 1 Общи

 1. Настоящите Условия се отнасят до всички покупки между „GGM Балкан“ ООД („продавач“) и купувачи на продукти ggmgastro от онлайн магазина на „GGM Балкан“ ООД или посредством директна връзка с „GGM Балкан“ ООД (телефон, имейл, факс или лични срещи). Всякакви други условия между продавача и купувача, които не са били договорени в писмен вид, не представляват част от настоящия договор.
 2. За да станат такива условия част от договора, те трябва да бъдат договорени между продавача и купувача в писмен вид. Нашите предложения могат да варират по отношение на форма, цвят и/или тегло. Възможно е понякога да има недостатъчна наличност или липса на продукти.
 3. Продавачът може да вземе независимо решение относно това дали договорът между продавача и купувача да бъде изпълнен. За да станат такива условия част от договора, те трябва да бъдат договорени между продавача и купувача в писмен вид.
 4. Продавачът се задължава да изпълни договора в рамките на две седмици, ако условията по договора са спазени изцяло. Продавачът може да вземе независимо решение относно това дали договорът между продавача и купувача да бъде изпълнен. Доставката на стоките до купувача се смята за изпълнение на договора
 5. Опцията „отворена покупка“ е валидна за срок от седем (7) дни, при условие че опаковката и стоките не са повредени и че опаковката и стоките са в същото състояние, в каквото са били получени (не са били използвани). Разходите по връщане на продукта до централния ни склад с адрес Weiner Park 16, 48607 Ochtrup, Germany са за сметка на купувача.
 6. Поръчка, направена от доставчика от името на клиента, може да бъде отменена или върната в рамките на гаранцията за връщане от седем (7) дни.
  От платената сума, която следва да бъде възстановена, обаче ще бъдат удържани 30% (равностойността на разходите, свързани с управлението на инвентара и др.).
 7. Задължение на купувача е да провери стоката. „Проверка на поръчката“ означава, че купувачът следва да провери стоките за външни повреди (вж. раздел § 4 за повече информация) и дали стоките отговарят на поръчаното от купувача. Задължение на купувача е внимателно да прегледа продукта, катo сравни номера на продукта на доставения продукт с номера на продуктa, посочен в потвърждението на поръчката. Ако номерът на продукта не може да бъде проверен, купувачът следва веднага да уведоми „GGM Балкан“ ООД, за да получи по-нататъшно съдействие. Ако номерът на продукта на доставения продукт не съответства на номера на продукта, посочен в потвърждението на поръчката, клиентът трябва веднага, без никакво отлагане, да уведоми „GGM Балкан“ ООД. Ако купувачът не изпълни гореспоменатата проверка, купувачът може да пропусне възможността да върне продукта или да получи друга компенсация, например за неизправност или ремонт.

Top

 1. 2 Цена и заплащане

 1. Никоя от посочените в онлайн магазина цени не включва изисквания от закона данък добавена стойност в размер на 20 процента; същият се начислява впоследствие. Всички цени са без ДДС, т.е. от търговските помещения в Пловдив, включително опаковка, но без да включват допълнителните разходи за доставка и за наложен платеж.
 2. Клиентът може да плати авансово, с наложен платеж или при лично вземане на продукта. Поръчки от чужбина се обработват единствено срещу авансово плащане. При специални случаи на доставка клиентът трябва да заплати разходите за същата в добавка към цената на продукта.
 3. Имайте предвид, че може да се дължат митнически налози (напр. за доставка до страни извън Европейския съюз), като същите не са включени в цената на стоките, нито в разходите за доставка. Имайте предвид също така, че е възможно начисляването на ДДС за внос от властите на съответната страна.
 4. Разходите за монтаж и сглобяване не са включени в цената.
 5. Ако доставката се извършва до острови или до отдалечени райони, ние си запазваме правото да начислим евентуална допълнителна такса, в зависимост от конкретния случай. Докато не бъде извършено плащането на тази евентуална допълнителна такса, поръчката няма да се счита за изцяло заплатена.
 6. Ако клиентът желае да подмени или инсталира 230-волтово захранване за продукт с 400-волтово захранване, разходите за тази инсталация се поемат от клиента.
 7. Моля, имайте предвид също така, че за нестандартни стоки, които са изработени по индивидуална поръчка на клиента, в случай че клиентът се оттегли от договора за закупуване, „GGM Балкан“ ООД ще удържи 30% от нетната сума с оглед компенсация за разходите.
 8. Авансово плащане:
  Авансовото плащане се извършва чрез банков превод, през PayPal или с кредитна карта. При поръчка с авансово плащане ще получите автоматично генериран имейл за потвърждение на поръчката, в който се съдържа информация за нашата банкова сметка и номерът на Вашата поръчка. Моля, посочете този номер, заедно с Вашето име и фамилия, в полето „Основание за плащане/референтен номер“ на формуляра за банков превод. Имайте предвид, че в зависимост от деня на седмицата и времето за извършване на превода от всяка банка, плащането може да отнеме между 1 и 5 дни. Вашата поръчка ще бъде обработена само след получаване на плащането. Моля, имайте предвид, че за всеки ден закъснение, причинено от купувача, купувачът ще дължи допълнителна такса в размер на 50,00 €.
 9. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.
 10. Наложен платеж:
  Наложеният платеж обикновено се извършва в брой на куриера или на спедитора (доставчика). Вие сте длъжни да извършите авансово плащане в размер на 30% от общата стойност на поръчката, за да бъде стартирана обработката на Вашата поръчка, и да заплатите останалите 70% на куриера или спедитора (моля, уверете се, че сте приготвили точната сума, тъй като куриерите [доставчиците] по принцип нямат възможност да връщат ресто!).
 11. Лично вземане от клиента:
  Клиентът може да вземе стоките лично от помещенията на „GGM Балкан“ ООД на адрес бул. „Санкт Петербург“ № 131, 4000 Пловдив, България. Плащането следва да бъде извършено чрез банков превод.

Top

 1. 3 Доставка

 1. Ние ще изпълним нашия ангажимент за доставка и очакваме купувачът да бъде на пълно разположение за извършване на доставката и да попълни необходимите документи, както и да гарантира, че доставката може да бъде изпълнена без затруднения.
  Ако купувачът не може да изпълни ангажимента си съгласно приложимите разпоредби за доставка или нашите правила и условия, ние си запазваме правото да изискаме допълнителна такса.
 2. Освен това, имаме право да задържим плащането и да изискаме допълнително обезщетение за причинените щети.
 3. Прекъсване на доставката и услугата поради форсмажорни обстоятелства, които не зависят от нас и причинят забавяне на доставката или я направят невъзможна, по-конкретно стачки, аварии, правителствени действия, забавяне при доставката на компоненти или продукти и др., и такива, които пречат на нашите доставчици или подизпълнители да извършат доставка към нас, ни дават право да удължим задължителния срок за извършване на доставката с до дванадесет седмици. Ако забавянето продължи повече от дванадесет седмици, клиентът имам право да прекрати договора.
 4. Моля, имайте предвид, че ние по никакъв начин не носим отговорност, ако спедиторът или служителите на купувача доставят или транспортират стоките до различен адрес.
 5. Не носим отговорност за повреди, щети, пропуснати ползи, прекъсване на търговска дейност, щети на трети страни (и щети отвъд нашия контрол), причинени от забавена доставка.
 6. Задължение на купувача е да провери стоката. „Проверка на продуктите“ означава, че купувачът следва да провери дали по стоките има външни повреди (вж. раздел § 4 за повече информация) и дали стоките отговарят на поръчаното от купувача. Горното означава, че е задължение на купувача внимателно да прегледа продукта, като сравни номера на доставения продукт с номера на продукта, посочен в потвърждението на поръчката. Ако номерът на продукта не може да бъде проверен, купувачът следва веднага да уведоми „GGM Балкан“ ООД, за да получи по-нататъшно съдействие. Ако номерът на продукта на доставения продукт не съответства на номера на продукта, посочен в потвърждението на поръчката, клиентът трябва веднага, без никакво отлагане, да уведоми „GGM Балкан“ ООД. Ако купувачът не изпълни гореспоменатата проверка при получаване на стоките, той може да пропусне възможността да върне продукта или да получи друга компенсация, например за неизправност или ремонт.
 7. Купувачът следва да провери за липсващи части и да ни уведоми за такива през следващия работен ден. Ако следващият работен ден е официален празник, тогава уведомлението следва да бъде направено на първия работен ден след официалния празник.

Top

 1. 4 Повреди при доставка

 1. Ние, заедно със спедитора, който използваме, носим отговорност за повреди, причинени по време на доставката. Имайте предвид, че ако купувачът промени начина на доставка, ние не носим отговорност за повреди при доставката. Повредени стоки се докладват директно на превозвача преди подписване на потвърждението за доставка. Ако купувачът подпише товарителния запис или друг документ, представен от превозвача, „GGM Балкан“ ООД няма да уважи никакви оплаквания относно транспортни повреди върху стоките
 2. Забележка: Преди купувачът да подпише товарителния запис, той трябва внимателно да прегледа стоките. Товарителният запис и опаковката трябва да бъдат запазени за евентуална инспекция. Стоките не трябва да бъдат транспортирани по-нататък, докато не бъде извършена инспекция от спедитора или от нас. Нашето наименование и наименованието на спедитора трябва да бъдат изписани на товарителния запис или фактурата.
 3. Инспекция на доставените стоки
  Като клиент на „GGM Балкан“ ООД, съгласно нашите условия, Вие имате задължението да проверите доставените стоки или продукти. Затова трябва да проверите доставените стоки или продукти за външни повреди, преди да подпишете товарителния запис. Ако решите да не извършите проверка на доставените стоки или продукти, Вие губите правото да предявите иск за компенсация под каквато и да било форма.
 4. Направете следното:

  1. Внимателно прегледайте опаковката за повреди или щети и ако забележите такива, посочете ги на документа за доставка и поискайте от доставчика да върне стоките обратно.
  2. Продуктите трябва да бъдат разопаковани и внимателно инспектирани до следващия работен ден от получаването им и всякакви повреди трябва да бъдат съобщени директно на продавача. 

Алинея 1 се спазва, независимо от това дали доставчикът пожелае да ускори процедурата.

Не поемаме отговорност за повреди, които причиняват задължения, пропуснати ползи, прекъсване на търговска дейност, щети на трети страни (и щети отвъд нашия контрол), причинени от повредени стоки.

Top

 1. 5 Сглобяване, планиране и монтаж

 1. Нашите регулярни дейности не включват сглобяване или монтаж на нашите продукти.
 2. Закупеното от GGM Балкан“ ООД оборудване трябва да бъде сглобено и/или свързано от специалисти. Издадената от специалистите фактура за тези дейности по монтаж или сглобяване трябва да бъде пазена за цялата продължителност на гаранционния период, тъй като това е от решаващо значение за гаранционния иск от страна на клиента.
 3. При начало на сглобяването всички строителни дейности трябва да бъдат продължени по начин, който ще позволи безпрепятствено сглобяване. Клиентът трябва да предостави захранване, вода, отопление, осветление и заключващи се стаи, в които да се съхраняват доставените артикули и предоставените за сглобяването инструменти.
 4. Ако отворите в сградите са твърде малки за извършване на доставката на продуктите, всички произтичащи от това разходи, по-конкретно за разширяване на тези отвори или разглобяване на частите и допълнителния труд или период на изчакване, ще бъдат за сметка на клиента на „GGM Балкан“ ООД.
 5. Ако отворите в сградите са твърде малки за извършване на доставката на продуктите, всички произтичащи от това разходи, по-конкретно за разширяване на тези отвори или разглобяване на частите и допълнителния труд или период на изчакване, ще бъдат за сметка на клиента на „GGM Балкан“ ООД.
 6. Зидарството, шпакловката, боядисването, дърводелските работи и работата по електрическите инсталации не са включени в офертите. Ако свързването на оборудването се осъществява от продавача, всички необходими ВиК, електрически и газови връзки на мястото на монтажа трябва да бъдат изведени до оборудването.

Top

 1. 6 Прехвърляне на риска

 1. Рискът върху стоките или продуктите се прехвърля върху купувача веднага след като той влезе в притежание на стоките или продуктите.

Top

 1. 7 Гаранция

 1. Купувачът има дванадесет (12) месеца гаранция за резервни части за закупените от „GGM Балкан“ ООД стоки. Гаранцията не покрива стоки, които не са закупени пряко или непряко от „GGM Гастро Балкан“ ООД. Продуктите не се включват в гаранцията, освен ако не бъде договорено друго между „GGM Балкан“ ООД и купувача. Потребителски стоки и чупливи стоки (от стъкло, камък и др.) или газови маркучи, без значение дали се продават заедно с други стоки, или поотделно, не се включват в гаранцията.
 2. Гаранцията важи, ако за продукта се полагат грижи и се ползва по обичаен начин, без да се претоварва. Гаранцията не покрива обичайното износване и захабяване.

„Гаранция за резервни части“ означава, че повредените части ще бъдат подменени с нови части. „GGM Балкан“ ООД по независим начин преценява дали една част е повредена. „GGM Балкан“ ООД взема независимо решение как да бъде отстранена повредата.

Гаранцията важи единствено за технически или механични повреди, но не и за калибриране и настройки на функционалността, дисплеите и пр. на продукта и др. подобни дейности.
 3. Установените повреди (дефекти или неизправности) трябва да бъдат докладвани незабавно и без никакви забавяния на „GGM Балкан“ ООД (за предпочитане през нашия онлайн формуляр). В противен случай възможността за предявяване на гаранционен иск отпада. Отговорност на купувача е да предостави доказателства за своето оплакване.

Неспазването на това условие води до отпадане на нашето задължение да уважим гаранционния иск.
  Ако е необходим монтаж на резервна част за закупен от „GGM Балкан“ ООД продукт, то този монтаж трябва да бъде извършен само от сертифициран техник. Поради това купувачът трябва да представи фактурата за монтажа, издадена от сертифициран техник на името на „GGM Балкан“ ООД, за да бъде валидна гаранцията. Опити за измама ще бъдат съобщавани на полицията.

Ако е необходимо, „GGM Балкан“ ООД ще инструктира купувача как да отстрани проблеми по продукта с помощта на сертифициран техник. Разходите по отстраняване на проблемите и за всички монтажни работи, извършени от сертифицирания техник, са за сметка на купувача. Отстраняване на проблеми и други дейности, извършени от техник без наше одобрение, няма да бъдат уважени от „GGM Балкан“ ООД.
 4. Клиентът трябва сам да провери, заедно с професионалист, в случай че се налага наемането на такъв за монтажа на даден продукт, необходимите за сглобяването и монтажа на даден продукт дейности. Неправилни инструкции за сглобяване не ни задължават да предоставим компенсация за понесените щети.

Гаранционни искове могат да бъдат отправяни единствено от купувача, като това право не подлежи на прехвърляне.

„GGM Балкан“ ООД решава дали стоките ще бъдат ремонтирани на място, или ще се наложи да бъдат взети обратно за ремонт, или ще бъдат подменени с нови. Покупката може да бъде отменена единствено в последния случай.
 5. Клиентът трябва сам да провери, заедно с професионалист, в случай че се налага наемането на такъв за монтажа на даден продукт, необходимите за сглобяването и монтажа на даден продукт дейности. Неправилни инструкции за сглобяване не ни задължават да предоставим компенсация за понесените щети.

Гаранционни искове могат да бъдат отправяни единствено от купувача, като това право не подлежи на прехвърляне.

„GGM Балкан“ ООД решава дали стоките ще бъдат ремонтирани на място, или ще се наложи да бъдат взети обратно за ремонт, или ще бъдат подменени с нови. Покупката може да бъде отменена единствено в последния случай.
 6. Всички използвани за представянето в онлайн магазина изображения са само примерни. Те не представляват точна репродукция на съответния случай, а просто целят да послужат за илюстративна цел. В частност, възможно е разминаване в цвета поради използвания от Вас екран.

„GGM Балкан“ ООД не носи отговорност за щети, произтичащи от компенсация за повреди, пропуснати ползи, прекъсване на търговска дейност, щети на трети страни (и щети отвъд нашия контрол), причинени от гаранционни щети.
 7. Гаранция за пълно обслужване
Гаранцията за пълно обслужване важи за закупени от „GGM Балкан“ ООД стоки с гаранция за пълно обслужване. Гаранцията за пълно обслужване важи за срок от една (1) година.
  Гаранцията не важи за продукти, които не са закупени директно или индиректно от „GGM Балкан“ ООД; продуктите не се включват в гаранцията, освен ако не бъде договорено друго между „GGM Балкан“ ООД и купувача. Потребителски стоки и чупливи стоки (от стъкло, камък и др.) или газови маркучи, без значение дали се продават заедно с други стоки, или поотделно, не се включват в гаранцията.
 8. Гаранцията важи, ако за продукта се полагат грижи и се ползва по обичаен начин, без да се претоварва. Гаранцията не покрива обичайното износване и захабяване.
  „Гаранция за пълно обслужване“ означава, че повредите се оценяват от „Гастро Балкан“ ООД и се преценява дали за тях важи гаранцията за повреди. „GGM Балкан“ ООД по независим начин преценява дали за даден продукт важи гаранция за повреда. „GGM Балкан“ ООД взема независимо решение как да бъде отстранена повредата.
 9. Гаранцията важи единствено за технически или механични повреди, но не и за калибриране и настройки на функционалността, дисплеите и пр. на продукта и др. подобни дейности.
 10. Установените повреди (дефекти или неизправности) трябва да бъдат докладвани незабавно и без никакви забавяния на „GGM Балкан“ ООД (за предпочитане през нашия онлайн формуляр). В противен случай възможността за предявяване на гаранционен иск отпада. Отговорност на купувача е да предостави доказателства за своето оплакване.
 11. Неспазването на това условие води до отпадане на нашето задължение да уважим гаранционния иск.
 12. Ако е необходим монтаж на закупен от „GGM Балкан“ ООД продукт, то този монтаж трябва да бъде извършен само от сертифициран техник. Поради това купувачът трябва да представи фактурата за монтажа, издадена от сертифициран техник на името на „GGM Балкан“ ООД, за да бъде валидна гаранцията. Опити за измама ще бъдат съобщавани на полицията.
 13. Ако е необходимо, „GGM Балкан“ ООД ще инструктира купувача как да отстрани проблеми по продукта с помощта на сертифициран техник. Ако бъде доказано, че повредата не се покрива от гаранцията, клиентът ще трябва да заплати за отстраняване на проблемите. Разходите за монтаж на повредени части се поемат от нас само когато бъде доказано, че повредата се покрива от гаранцията. „GGM Балкан“ ООД поема единствено разходите за труда и резервната част — всякакви други разходи, като например транспортни разходи за техника, други машини и материали, необходими за извършване на ремонта, са за сметка на купувача. Отстраняване на проблеми и други дейности, извършени от техник без наше одобрение, няма да бъдат уважени от „GGM Балкан“ ООД. 

Гаранцията за пълно обслужване не дава право на компенсация за непреки загуби, разходи или щети (например пропуснати ползи, прекъсване на търговска дейност, щети на трети страни).

 14. Клиентът трябва сам да провери, заедно с професионалист, в случай че се налага наемането на такъв за монтажа на даден продукт, необходимите за сглобяването и монтажа на даден продукт дейности. Неправилни инструкции за сглобяване не ни задължават да предоставим компенсация за понесените щети.

Гаранционни искове могат да бъдат отправяни единствено от купувача, като това право не подлежи на прехвърляне.
 15. „GGM Балкан“ ООД решава дали стоките ще бъдат ремонтирани на място, или ще се наложи да бъдат взети обратно за ремонт, или ще бъдат подменени с нови. Покупката може да бъде отменена единствено в последния случай.

Всички използвани за представянето в онлайн магазина изображения са само примерни. Те не представляват точна репродукция на съответния случай, а просто целят да послужат за илюстративна цел. В частност, възможно е разминаване в цвета поради използвания от Вас екран.

„GGM Балкан“ ООД не носи отговорност за щети, произтичащи от компенсация за повреди, пропуснати ползи, прекъсване на търговска дейност, щети на трети страни (и щети отвъд нашия контрол), причинени от гаранционни щети.

Top

 1. 8 Ограничение на отговорността

 1. Ние не носим отговорност за нематериални договорни задължения и наранявания и здравословни проблеми, причинени по време на товаро-разтоварните дейности по време на доставката и използването на нашите продукти.

Top

 1. 9 Запазване правото на собственост

 1. Ние си запазваме правото на собственост над стоките, докато произтичащият от всички операции дълг не бъде изплатен в пълен размер. Следните условия се прилагат по време на периода на запазване правото на собственост:
  Клиентът е длъжен да борави със стоките внимателно. Ако се изискват дейности по поддръжка и инспектиране, клиентът ще извършва тези дейности редовно и за своя сметка.
 2. Клиентът трябва да ни уведоми веднага за възникването на каквито и да било промени по собствеността или адреса на регистрация на своята фирма.
 3. Клиентът трябва да ни уведоми веднага за възникването на каквито и да било промени по собствеността или адреса на регистрация на своята фирма.
 4. Ако стоките са били свързани с артикули, които не са наша собственост, ние получаваме право на съсобственост върху артикулите, което е пропорционално на стойността на артикулите, доставени от нас при тези други артикули. Същото важи и ако стоките се смесени с други артикули на трети страни.
 5. Ако стоките са били свързани с артикули, които не са наша собственост, ние получаваме право на съсобственост върху артикулите, което е пропорционално на стойността на артикулите, доставени от нас при тези други артикули. Същото важи и ако стоките се смесени с други артикули на трети страни.
 6. Изрично си запазваме правото на собственост и авторските права върху приблизителните оценки на разходите, чертежите и други документи, които са включени в офертата. Клиентът няма право да позволява достъп на трети страни до тези документи. Всички документи следва да ни бъдат върнати при поискване от наша страна.

Top

 1. 10 Регистрация на клиента, клиентски профил

 1. Клиентът трябва да се регистрира при „GGM Gastro“ и да си направи клиентски профил, за да може да извършва покупки от онлайн магазина на „GGM Gastro“. Клиентът може да направи и еднократна покупка, без да се регистрира.
 2. Веднага след приключване на процедурата по регистрация „GGM Балкан“ ООД ще изпрати на клиента имейл с посочената информация за клиента на предоставения по време на регистрацията от клиента имейл.
 3. Клиентът трябва да се увери, че има достъп до посочения имейл адрес и че е възможно да получава имейли от „GGM Балкан“ ООД за обработка на поръчката, като вземе мерки същите да не се изгубват поради препращане, изтриване или блокиране от филтри за нежелана поща (спам), или поради препълване капацитета на входящата кутия на имейл адреса. Клиентът трябва да защитава своята клиентска парола от злоупотреба от трети страни и не бива да съобщава паролата си на трети страни.

Top

 1. 11 Лични данни и сигурност

 1. Когато направите поръчка при нас, Вие ни предоставяте своите лични данни, като например име, адрес и телефонен номер. Във връзка с Вашата регистрация и поръчка, Вие се съгласявате да съхраняваме и използваме Вашата информация за нашите търговски цели и изпълнение на нашия ангажимент към Вас. Ние също така съхраняваме цялата комуникация с Вас по имейл, за да можем да Ви предоставяме услугите, които очаквате от нас.

Ние няма да разкриваме Вашата лична информация на трети страни. Ако желаете да получавате нашия бюлетин, ние ще Ви изпращаме информация и оферти за продукти по имейл. Абонаментът може лесно да бъде прекратен от Вашия клиентски профил или като се свържете с нас. Според Закона за защита на личните данни Вие имате право да знаете каква информация съхраняваме за Вас. Ако тази информация е неправилна, непълна или неуместна, можете да поискате тя да бъде коригирана или изтрита

Top

 1. 12 „Бисквитки“

 1. „Бисквитката“ представлява текстов файл, който се изпраща от уебсайт до Вашия компютър, където се съхранява в паметта (сесийни „бисквитки“) или като текстов файл (базирани на текст „бисквитки“). „Бисквитките“ се използват за съхраняване на информация за вход в системата и за съдържанието на Вашата количка, докато се намирате на нашия уебсайт. Ако браузърът Ви е настроен да не приема „бисквитки“, Вие няма да можете да направите поръчка на нашия уебсайт. Можете лесно да промените това от настройките на Вашия браузър. Моля, имайте предвид, че ние не използваме бисквитки, за да съхраняваме лична информация за Вас.

Top

 1. 13 Заключителни разпоредби

 1. всички условия се прилага законодателството на Република България. Разпоредбите на Конвенцията за договорите за международна покупко-продажба на стоки на ООН не важат. Компетентният съд е Окръжният съд на Пловдив..
 2. Ако някоя от клаузите в настоящите условия се окаже частично или напълно невалидна, това не засяга валидността на останалите клаузи. Частично или напълно невалидната клауза ще бъде заменена от клауза, чиито икономически ефект ще бъде равностоен.

Top